RISE AND SHINE

Verden er rå men fantastisk

Virksomheder, organisationer og foreninger stilles overfor stadig større krav. Større krav fra kunder, medlemmer, konkurrenter og omverdenen i øvrigt. Krav til organisationen som sådan og til den enkelte medarbejder. Samtidig udvikles nye teknologiske og menneskelige muligheder for at håndtere kravene.  En udvikling, der foregår over hele verden.

Goldschmidt Rise and Shine tilbyder i samspil med virksomhedens ledelse og medarbejdere at analysere og oversætte de mangeartede krav til mulige handlinger. Handlinger, der kan styrke virksomhedens konkurrencekraft og tilbud til deres interessenter og som sikrer organisationernes fortsatte udvikling som ordentlige arbejdspladser.

Vores ydelser

I en verden under hurtig forandring er regler altid forældede. ”Loyal ulydighed” bliver grundlaget for frisættelse af de professionelle medarbejdere til at yde deres allerbedste. Bureaukratiske systemer, som skal regulere medarbejdernes handlinger, vil altid halte bagefter virkeligheden. 

Organisationsudvikling

– kompleksitet og frisættelse

Vi har brug for, at vore dygtige medarbejdere hurtigt tilegner sig relevant ny viden og sætter den i spil i løsningen af deres opgaver. Vi har brug for, at medarbejderne - drevet af nysgerrighed og begejstring - løser opgaver, som vi for få år siden ikke anede eksisterede. Og med stadig færre ressourcer per produceret ydelse. Vi skal samtidig skabe rum for, at medarbejderne kan passe på sig selv og hinanden, så vi ikke ofrer livskvalitet på produktivitetens alter. 

Ledelse

- refleksion

Lederens vigtigste ”redskab” er lederen selv. Den enkelte leder skal vide, hvad redskabet er og kan. Lederens indsigt i egne præferencer og fordomme er et godt udgangspunkt for at vurdere, om den ledelse, hun leverer, er den rigtige - under hensyn til de konkrete medarbejdere og organisationsudfordringer. Samtidig danner selvindsigten udgangspunkt for at planlægge den fortsatte udvikling af egne ledelseskompetencer og adfærd. 

Foredrag

Foredraget kan være dét spark bag i, som sætter gang i processer, organisationen inderst inde godt ved er nødvendige. Foredraget kan ikke stå alene. Men det kan være inspirerende, livgivende og underholdende.  
Goldschmidt Rise and Shine leverer foredrag indenfor alle dele af deres virkefelt. Fra det ledelsesfaglige til temaer indenfor uddannelses, arbejdsmarked, miljø og Energi. Foredrag sammenbinder emnet med tilhørerne, og den sammenhæng, som de er en del af.

txdvioawpf01
sfy39587stp17
sfy39587stp16