Vi arbejder med udviklingsprojekter, foredrag, workshopforløb, evaluering og meget mere.

Vi har ofte fokus på ledelse, herunder ledelse af professionelle fusionsledelse. Vi arbejder også med  social kapital, strategi, attraktive arbejdspladser, evaluering, systematisk arbejdsmiljøarbejde, certificerede ledelsessystemer.

Forløb og ydelser bliver altid til tilpasset jeres ønsker og den konkrete situation.

Organisations-
udvikling

Vi tilbyder refleksiv organisationsudvikling, hvor ledelse og medarbejdere sammen får sat ord på organisationens nuværende situation og udfordringer. Vi faciliterer at organisationen får opstillet mål for, hvor organisationen vil hen og iværksat processer, der fører organisationen i den ønskede retning.

Vi har især arbejdet med organisationer, der stod overfor store forandringer, fusioner, voldsomme ændringer i rammebetingelser eller markeder.

Vi tilbyder en række værktøjer, der kan styrke organisationens fortsatte arbejde.

Social Kapital. En metode til at kortlægge og udvikle forhold i organisationsarbejdet,  som fører til produktivt samarbejdsklima. Kerneydelsen er i fokus.

Anerkendende samtale. Metoden understøtter samspil mellem medarbejdere med det bevidste formål, at de vil gøre hinanden større.

Refleksiv medledelse. Fokuserer på udviklingen af medarbejderrollen når ledelsen ønsker en vidtgående inddragelse af medarbejderne i ledelsen af såvel deres egen arbejdssituation som medansvar for organisationens samlede udvikling.Anchor

Ledelse

Vi leverer sparring til enkelte ledere og ledelsesgrupper i udviklingen af deres refleksive ledelse.

Vi har leveret

Strategiseminarer for uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, og bistandsorganisationer, specielt organisationer, hvis rammebetingelser og markeder er under hurtig forandring

Workshopforløb for ledere med fokus på deres personlige lederstile og udviklingen af fælles ledelseskultur.

Arbejdsseminar om ledelse på attraktive arbejdspladser. Hvad gør du som leder? Hvordan skaber du følgeskab hos dine medarbejdere?Anchor

Foredrag

Goldschmidt Rise and Shine holder foredrag indenfor alle dele af vores ledelsesfaglige område. Temaer kan eksempelvis være rollen som interessevaretager og bestyrelsesmedlem indenfor områderne Energi og andre 

forsyninger, miljø, uddannelse, arbejdsmiljø og arbejdsmarked.

Foredragende tager udgangspunkt i den enkelte kundes problemstilling. De er fagligt velfunderede og leveres i en fængende - ofte humoristisk/let provokerende form, der som regel kan danne grundlag for en frugtbar dialog med publikum under og efter oplægget.

Hvis du ønsker præsentationen fra et bestemt foredrag, du har overværet eller hørt om, så os send en mail med titel og dato, så sender vi den. Du kan også hente en del præsentationer her fra hjemmesiden.

Siden ”foredrag” indeholder eksempler på foredrag og link til de præsentationer der er anvendt.Anchor​​​​​​​

Vi hjælper dig med at få bedre indsigt i din virksomhed eller organisation.
Vi kan hjælpe med at bygge forbindelser og skabe sammenhæng via samarbejde.