Af: Gitte Goldschmidt

God ledelse er med til at give høj kvalitet og faglighed i kerneydelsen. 

God ledelse er at arbejde bevidst med arbejdsmiljøet, således at arbejdspladsen kan fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. 

BAR SoSu har udgivet hæftet ”Ledelse på attraktive arbejdspladser”, der giver gode råd til, hvordan du som leder, kan arbejde med arbejdsmiljøet og skabe en attraktiv arbejdsplads, og du finder en række konkrete redskaber til at komme i gang med arbejdet.

Du kan købe publikationen hos Arbejdsmiljøbutikken >

Udgivelsen kan også hentes som PDF gratis på Arbejdesmiljøweb.dk >