Som led i ALAR-projektet er der udviklet og afprøvet en model for arbejdsmiljøregnskab samt tilhørende spørgeskemabaseret trivselsundersøgelse på fire virksomheder. På den ene virksomhed viste trivselsundersøgelsen, at mange medarbejdere var tilfredse generelt, men at omkring 60% oplevede utilfredshed med manglende inddragelse i væsentlige beslutninger. Virksomheden valgte medindflydelse som indsatsområde. Indsatsen var: 1. ændre på mødestrukturen til afdelingsmøder, 2. afholde visionsseminarer afdelingsvis, 3. bruge input fra seminarerne til afdelingsmøderne. Efter 1 år blev der foretaget en ny trivselsundersøgelse. Resultatet viste en forbedring på 10-20% point. Virksomhedens indsats og resultater har de beskrevet i deres første offentliggjorte arbejdsmiljøregnskab.