... med henblik på at skabe det enestående

Brag i tidsskriftet "Revision og Regnskabsvæsen" august 2004